Nowa strona 1

Pomoc

 

Jak przygotować plik do druku ?

Prace przygotowujemy w dowolnym programie graficznym.

Jeśli praca jest wielostronicowa to zapisujemy ją w 1 pliku. Plik powinien zawierać wszystkie strony występujące w pracy, łącznie z wakatami (pustymi stronami)

Jeśli w pracy znajdują się obrazy na tzw. spad dodajemy 3-5 mm które zostaną obcięte po wykonaniu druku.

Wszystkie użyte czcionki powinny być zamienione na krzywe.

Jeśli druk ma być wykonany 2 stronnie z dopasowaniem stron do siebie, to na wszystkich stronach kolumna (obraz) powinna być w jednakowym położeniu względem strony tak, aby po dopasowaniu jednej ze stron, pozostałe mogły być dopasowane automatycznie.

Pliki w formacie PDF przygotowujemy w standardzie DO DRUKU (PrePress), natomiast pliki bitmapowe do druku kolorowego przygotowujemy w KOMPOZYCIE (CMYK) o rozdzielczości 300 dpi, do druku czarnobiałego bitmapy 600 dpi.

W plikach powinny się znaleźć znaki formatowe pozwalające na właściwe przycięcie pracy (jeśli praca ma być przycięta).

W plikach nie umieszczamy znaków pasowania, ani próbkowania kolorów są one zbędne. Jeśli to możliwe należy unikać dużych jednolicie zadrukowanych obszarów czyli tak zwanych „apli”, w technice cyfrowej bardzo często na „aplach” powstaje efekt smużenia.

* W kolorze drukujemy jedynie w systemie CMYK - kolory PANTONE są symulowane.

 

Drukarnia SERIX-BIS, ul. Kościuszki 8, 42-300 Myszków, tel. +48 34 3137115, fax +48 34 3137116, biuro(at)odSZTUKI.pl